Sæt fodspor i din hverdag

Kender du også den type mennesker, som virker helt i balance med sig selv, og som man bare helt naturligt har lyst til at følge? Vibe Esdahl-Schou kalder det væredygtige mennesker, som sætter fodspor, vi andre har lyst til at følge. Du kan også blive et væredygtigt menneske. Læs her hvordan

Af Vibe Esdahl-Schou

Hvilken verden efterlader du til dine børn? Det spørgsmål popper jævnligt op, når vi taler om bæredygtighed og miljø. Du skal ændre dine vaner, blive mere grøn, så du udleder mindre CO2 og derved reducerer dit carbon foot print. Det er bedst for miljøet, hvis du efterlader så få spor som muligt.

Hvad nu, hvis vi vender den antagelse på hovedet? Hvad nu, hvis vi ønsker at sætte fodspor –positive fodspor – som andre har lyst til at følge? Fodspor, som dine børn kan bruge som retningsangivelse, efterhånden som de selv finder deres plads i verden og får lyst til at afprøve de stier, der endnu ikke er betrådt?

Det væredygtige menneske er et medmenneske
Hvordan når du som menneske der til, hvor du sætter fodspor, som andre har lyst til at følge? Det væredygtige menneske er i balance med sig selv, følger sin egen og naturens rytme og frem for alt er det væredygtige menneske et medmenneske. Et medmenneske opfatter andre som ligeværdige og udviser respekt, accept og anerkendelse af andres Model af Verden. Et medmenneske tør forstå andres væsen og stiller sig selv spørgsmålene:

Er det, jeg gør, godt på den lange bane for mig selv, mine medmennesker og miljøet?

Kan mine børn nyde det samme liv, som jeg har? Har jeg sat meningsfulde fodspor?

Trædesten, der fører mod en mere væredygtig tilværelse:

Walk the talk
Husker du at passe på dig selv? Hvad forventer du af dig selv, som du aldrig ville forlange af dine børn eller dine medarbejdere eller kollegaer? Det kan være let at falde i ”Gør som jeg siger, ikke som jeg gør”-fælden i en travl hverdag, hvor automatpiloten er sat til. Hav fokus på selvomsorg -det skaber balance og overskud.

Begynd allerede nu at mærke efter, når du siger ja til noget pr. automatik. Er det lyst eller pligt, der får dig til at sige ja? Oplever du, at det er pligten, der styrer, så spørg dig selv: Hvad vil der ske, hvis jeg ikke gør det? Du vil nok i mange tilfælde opdage, at den forestillede konsekvens handler om, hvad du tror, de andre vil tænke om dig, hvis du siger nej. Måske er det egentlig ikke så vigtigt?

Gandhi sagde: Lykke er, når det du tænker, det du siger og det du gør, er i harmoni. Det er det, vi i NLP kalder for kongruens. Jo mere kongruent, du bliver, jo mere vil du opleve at hvile i dig selv. Det giver ro og autenticitet, som smitter af på andre.

Vær i nuet – vær i din krop
Mens dine tanker kan være i fortiden, nutiden, fremtiden, her, der og alle vegne, så eksisterer din krop kun i nuet. Din krop har en iboende intelligens, og den er ofte klogere end din hjerne, når du skal vurdere, hvad der er sundt for dig. Din krop er fri for ambition, og den har kun dit velbefindende for øje.

Mindfulness og meditation er et fantastisk redskab til at finde mere nærvær i din hverdag. Måske har du allerede overvejet det, og måske synes du ikke, der er tid til det. Hvis du ikke har tid til at dyrke Mindfulness, så har du faktisk ikke tid til at lade være. Bare 10 minutter hver dag kan gøre en kæmpe forskel.

Du kan starte i det små og begynde med at være mere Mindful –mere nærværende- i dine daglige gøremål. Du kan fx prøve at lægge tøj sammen på en Mindful måde: Lad duften af det nyvaskede tøj fylde din næse, flyt dit fokus ned i hænderne og mærk tøjets struktur mod dine håndflader.

Måske dukker der en masse tanker om kommende gøremål op, mens du lægger tøj sammen. Når det sker, så tag en dyb indånding gennem næsen og lad tankerne flyve bort, mens du ånder ud gennem munden. Ret nu igen din opmærksomhed mod tøjet mellem dine hænder.

Bliv mere bevidst om dine værdier
Dine værdier er din indre drivkraft. Det er dine værdier, der motiverer dig og skaber din identitet. Hvor bevidst er du egentlig om dine værdier? Og endnu vigtigere: hvordan lader du dine værdier komme til udtryk i din hverdag? Jo mere du kommer i kontakt med dine værdier, jo nemmere bliver det for dig at handle ud fra dem.

Når du står over for et valg, kan du spørge dig selv: Er det frygt eller kærlighed, der driver mig lige nu? Træffer jeg mit valg for at undgå noget, eller er det noget, jeg virkelig ønsker at opnå, fordi det nærer mig og er sundt for mig selv og for min familie?

Bevidsthed om dine værdier giver dig muligheden for at leve et mere autentisk liv, hvor du træffer helhedsorienterede valg, der er gavnlige for selvet, for dine nærmeste og for resten af verden.

Pay it forward
Giv uden at forvente noget til gengæld. Vær ren i dit ord. Jo mere, du giver af et godt og åbent hjerte, jo mere vil du opleve at få igen. Det sætter varige fodspor.

Om skribenten

Vibe Esdahl-Schou er ICTA-certificeret NLP Trainer

Hun er underviser og partner ved NLP Akademiet, som tilbyder NLP-uddannelser, workshops, coaching, mentorforløb og foredrag.

Viceforstander, Østerskov Efterskole

Læs mere på NLP-akademiet.dk

No Comments Yet

Comments are closed