Hvilket brændstof driver dit familieliv?

Personlig udvikling

Tænker du over, hvilke værdier I lever efter i din familie eller kører hverdagen mest på autopilot? Hvis du vil være mere bevidst om dine værdier, så læs her om hvordan du kan finde og leve med både dine egne og din families fælles værdier

Af Vibe Esdahl-Schou

Hvor bevidst er du om dine værdier? Hvordan kommer de til udtryk i din hverdag? Alle succesfulde virksomheder arbejder målrettet med at udarbejde et værdigrundlag –altså virksomhedens kerneværdier, som skal gennemsyre hele organisationen og dens medarbejdere.

Prøv at forestille dig, at du anvendte en lignende strategi i forhold til dit familieliv. Hvad nu, hvis du aktivt italesatte, hvad jeres fælles mål er, og hvilket brændstof der skal på motoren for at hjælpe jer der hen? Forestil dig, at I bliver enige om, at de vigtige familieværdier er fx nærvær, samvær og eventyrlyst. Måske bliver I endda enige om, hvad der skal til for, at I hver især oplever at få den værdi opfyldt.

Hvordan vil det påvirke jeres tid sammen? Hvilken positiv effekt vil det have på dit familieliv?

Bliv klogere på dine værdier
Hvis du var en bil, ville dine værdier være det brændstof, du hælder på motoren. Vi kan betragte værdier som følelsesmæssige tilstande, som er vigtige for dig.

Værdier er forbundet med stærke følelser, og de er den indre drivkraft, der sætter os i bevægelse hen mod noget eller væk fra noget. Hen mod værdier, altså værdier, der er attraktive og støttende for os, kan fx være lykke, nærvær, ro og motivation.

Øvelse i at afdække værdier
Når du er parat til at stille skarpt på dine værdier, kan du bruge nedenstående øvelse til at afdække dine dem. Hvis du har en partner, er det en meget givende øvelse at lave sammen, og her kan I med fordel hjælpe hinanden på vej med nysgerrige spørgsmål.

Overvej følgende:

  • Hvilke følelsesmæssige tilstande er støttende for dig at være i?
  • Hvilke hen mod værdier skal du opnå for at være den, du virkelig ønsker at være, og leve det liv, du virkelig ønsker at leve?

Skriv værdierne på en tavle eller et papir.

Hvilke værdier skal du opnå for at være den, du virkelig ønsker at være, og leve det liv, du virkelig ønsker at leve?

Næste skridt er at blive bevidst om, hvilke regler du ubevidst har fået opstillet for, at du kan opleve en bestemt værdi. For mange mennesker er det en rigtig lang liste af regler, der alle skal være opfyldt, før man kan opleve værdien.

Start nu med at afdække, hvilke regler du indtil nu har haft for at komme i kontakt med dine hen mod værdier. Måske bemærker du allerede nu, at mange af reglerne er hængt op på noget, som andre mennesker skal gøre eller undlade at gøre? Afdæk og nedskriv dine regler for hver af dine hen mod værdier.

Hvordan har dine nuværende regler fungeret indtil nu? Nu –eller når du er parat til det- er det tid til at skabe dine egne støttende regler, som i højere grad vil bringe dig i kontakt med dine værdier.

Dine nye regler sætter dig i førersædet i dit eget liv
Husk på, at dine nye regler skal være nogle, som du selv kan opfylde. Det duer ikke at lave en regel om, at du vil føle lykke, hver gang din mand krammer dig –hvad skal du så gøre, hvis han er ude at rejse eller måske bare ikke lige er i krammehumør? Gå rundt og være ulykkelig? Nej, vel? Lav i stedet en regel om, at du vil føle lykke, hver gang du tænker på dit barns smil eller mærker solen varme dit ansigt. Det er simple regler, som du selv har adgang til at opfylde.

Det duer ikke at lave en regel om, at du vil føle lykke, hver gang din mand krammer dig –hvad skal du så gøre, hvis han er ude at rejse eller måske bare ikke lige er i krammehumør?

Efterhånden som du bliver endnu mere bevidst om dine værdier og regler, vil du nok opleve, at reglerne i høj grad bliver selvopfyldende profetier, så du som en betinget refleks føler lykke, hver gang du mærker solens varme mod dine kinder.

Familiens værdier
Når du og din partner har fået fokus på jeres individuelle værdier og regler, kan I gentage processen med fokus på, hvilke værdier I ønsker skal være familiens drivkraft.

Hvis dine børn er gamle nok, kan det være værdifuldt at inddrage dem i snakken. Mon ikke de også kan komme med gode bud på, hvilke regler der skal fylde i jeres familie? Når I laver reglerne sammen, må reglerne gerne forudsætte, at I alle bidrager aktivt –fx at I vil opleve glæde, når I svømmer sammen eller føle taknemmelighed, når I alle sidder sammen om aftensbordet.

Mange børn vil føle, at deres bidrag bliver taget seriøst, hvis I gør det lidt mere officielt –fx skriver jeres værdier og regler på en tavle i køkkenet eller sætter et skilt op på døren til stuen. Det er også en god påmindelse for jer alle om, hvad binder familien sammen.

Som familie behøver vi ikke altid følges ad –men det hjælper at kigge i samme retning.

Om Vibe Esdahl-Schou

Vibe Esdahl-Schou er ICTA-certificeret NLP Trainer

Hun er underviser og partner ved NLP Akademiet, som tilbyder NLP-uddannelser, workshops, coaching, mentorforløb og foredrag.

Viceforstander, Østerskov Efterskole

Læs mere på NLP-akademiet.dk

No Comments Yet

Comments are closed