Gør drømme til opnåelige mål

Har du også en drøm, du ønsker, skal blive til virkelighed? Så skal du overveje at omsætte din drøm til et realistisk mål. Til det kan du bruge fokuspunkter og spørgsmål fra SMARTØF modellen. 

Forskellen på en drøm og et mål er, at et mål er noget, du kan arbejde hen imod, mens drømme er mere ukonkrete. Men drømme kan blive til mål og dermed virkelighed, og til det kan du bruge SMARTØF mål.

Mette Randorff fra NLP Akademiet gennemgår her modellens fokuspointer og spørgsmål, som bruges i NLP, når man arbejder med mål.

  1. SPECIFIKT. Du skal kunne formulere dit mål helt konkret. Du kan ikke nå et mål, du ikke ved præcis, hvad er. Måske ønsker du dig mere frihed. Men det er ikke konkret nok, så du må stille dig selv spørgsmålet: Hvordan ser frihed ud for mig?
  1. MÅLBART. Hvordan ved du, at du har nået målet? Hvad skal du høre, se, mærke eller tænke for at vide, at du har nået dit mål. Hvis det er et nyt job, er det let at vide, hvornår det skal fejres, men hvis det handler om f.eks. frihed, hvad er det så, du skal have opnået for at have nået målet? Færre arbejdstimer? Fleksibilitet? En opsigelse?
  2. ATTRAKTIVT. Hvad vil det give dig at nå målet? Hvilke værdier og drømme ligger der bag dit mål. Hvis dit mål er at løbe tre gange om ugen, så handler det om værdier som sundhed, energi, glæde, overskud og lignende. Hvis målet er frihed, kunne værdierne måske være overskud, tid og lignende.
  3. REALISTISK. Har du tid og ressourcer til at opnå målet? Du bør kun sætte dig mål, som du faktisk har mulighed for at nå. Hvis du ønsker at løbe tre gange om ugen, men faktisk kun har mulighed for at komme afsted i weekenden, er det måske ikke realistisk, og målet skal justeres. På samme måde kan den ultimative frihed måske ikke være realistisk af økonomiske årsager, og igen må man justere målet, så det er muligt at opnå.
  4. TIDSBESTEMT. Hvornår ønsker du at opnå målet? Når vi laver en tidsramme, er det sværere at udskyde sine handlinger. Ofte oplever man at nå målet før deadline, når man sætter tid på. Især hvis man også siger det højt til andre.
  5. ØKOLOGISK (helhedsorienteret). Hvem andre er påvirket af dit mål? Er der negative/positive sidegevinster ved målet? Hvis du vil løbe tre gange om ugen, tager du tid fra din familie og lægger måske en større arbejdsbyrde på din partner. Til gengæld får du mere energi, bliver gladere og har mere overskud. Ønsker du at lægge dit arbejdsliv om, kan det måske have økonomiske eller tidsmæssige konsekvenser, men også give energi, glæde eller mere tid til dine børn. Nogle gange er omkostningerne for høje og du må redefinere dit mål. Andre gange kan gevinsterne blive en ekstra motivation, fordi målet får positive sidegevinster for din familie.
  6. FORMULERET POSITIVT. Det er vigtigt at formulere dit mål positivt, som noget du gerne vil hen til, frem for noget du vil væk fra. Man plejer at sige, at det man fokuserer på, det får man. Det er lettere at bevare motivationen for at nå hen til noget, man gerne vil opnå end væk fra noget, man gerne vil forlade.

Om Mette Randorff

Mette Randorff er iCTA certificeret NLP Trainer & coach.

Hun er underviser og partner i NLP Akademiet i Aalborg, som tilbyder NLP-uddannelser, workshops, coaching, mentorforløb og foredrag.

Læs mere på www.nlp-akademiet.dk

No Comments Yet

Comments are closed